Informacje o nowych artykułach i sposobach oszczędzania pieniędzy prosto na Twój e-mail

Etapy postępowania sprawy karnej

Etapy postępowania sprawy karnej Procedura karna jest przeprowadzana według ściśle określonych reguł, które odnaleźć możemy w Kodeksie postępowania karnego. Przeprowadzanie tego rodzaju spraw możemy podzielić tak naprawdę na dwa zasadnicze etapy. Jak więc w praktyce wygląda rozpoznanie sprawy karnej? I

Continue Reading

Obrońca oskarżonego – najważniejsze informacje

Obrońca oskarżonego pełni bardzo ważną rolę w postępowaniu sądowym. Jego zadaniem jest wykazanie przed sądem, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czynu, ewentualnie wnioskowanie o mniejszy wymiar kary. Kto tak naprawdę może być obrońcą w postępowaniu karnym i w jaki

Continue Reading

Dobrowolne poddanie się karze

  Przestępcy czy sprawcy wykroczeń z reguły nie przyznają się do winy i za wszelką cenę starają się uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny. Im więcej dowodów świadczy przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu, tym większa szansa, że zostanie on skazany. Czy dobrowolne

Continue Reading

Warunkowe umorzenie postępowania

  Wykazanie winy i sprawstwa danej osoby nie zawsze oznacza konieczność wydania wyroku skazującego. Przepisy prawa karnego dopuszczają bowiem zastosowanie tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Sprawdźmy jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tej instytucji i jakie skutki ona ze sobą

Continue Reading

Sprzeciw od wyroku nakazowego

  Niektóre sprawy karne są na tyle proste, że sąd ma możliwość wydania w nich wyroku nakazowego. Ma on zawsze charakter skazujący i wydawany jest przez sąd na jednoosobowym posiedzeniu niejawnym. Jeśli oskarżony nie jest zadowolony z takiego rozstrzygnięcia, zawsze

Continue Reading

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

  Niestawiennictwo w sądzie w istotny sposób wpływa na wydłużenie czasu trwania danego postępowania. Takie zachowanie, zarówno ze strony świadka czy strony, stanowi istotna blokadę dla sądu i uniemożliwia szybkie wydanie wyroku. Nic więc dziwnego, że nieobecność w sądzie może

Continue Reading

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

  Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa nie zawsze będzie wystarczające do tego, aby doszło do skazania określonej osoby. Postępowanie przygotowawcze może w ogóle nie zostać wszczęte, jeśli organ ściągania uzna, że nie ma wystarczających podstaw, aby przypuszczać, że w ogóle doszło

Continue Reading

Przestępstwo oszustwa

  Osiągnięcie korzyści majątkowej cudzym kosztem jest nie tylko nieetyczne, ale podlega także surowej karze. Oszustwo jest niestety dosyć powszechnym problemem w Polsce, a sprawcy prześcigają się w coraz to nowych pomysłach, które mają pomóc im w szybkim i zdawałoby

Continue Reading

Groźby karalne

  Groźby kierowane pod adresem innej osoby są w Polsce karalne. Kiedy jednak można zgłosić podejrzenie popełnienia takiego przestępstwa i n czym dokładnie ono polega? Odpowiedzi możemy znaleźć we właściwych przepisach Kodeksu karnego oraz orzecznictwie. Przestępstwo groźby karalnej Zgodnie z

Continue Reading

Hey! I am Michał. Thanks to making money on my blog and making reasonable savings, I can afford a lot. I want to show you how to take care of your home budget, get out of debt, increase savings and take care of a decent retirement yourself.

Download Excele free

Already more than 109,900 people have signed up for my newsletter (zero spam – only information about new articles).
Sign up and you will receive a set of 23 Excel calculators that will help you calculate the cost of utilities, calculate loan installments, calculate your net value, check the profitability of online currency exchange offices, learn how to categorize expenses and much more!

My finance book

Step by step guides

Recent comments

Recent Comments

    Article tags